Can Pascual

Can Pascual és una casa de tres plantes situada al costat de l’església de Llorà. Coneguda abans per can Siso, té dos cossos clarament diferenciats, el més interessant dels quals és el de la part posterior de la casa. Es tracta de restes de l’antiga casa forta de Llorà, d’època medieval.

A la façana de ponent s’hi poden veure dues fases constructives: la més antiga, a baix, és del segle X i té restes d’opus spicatum (construcció en espina de peix). L’altra fase, al pis superior, és del segle XII, està construïda amb petits carreus i un rengle d’espitlleres.

La resta de les construccions de la casa són molt més modernes i han estat restaurades fa pocs anys.