Castell de Granollers

El castell de Granollers de Rocacorba està situat al bell mig del pla de Granollers, al costat de l’església de Santa Maria. Tot i que està documentat des de l’any 1237, segurament existia com a mínim des del segle XI, moment en què s’originaren les senyories feudals. Fou centre de la baronia de Granollers fins al segle XIX.

Després es va convertir en masia i, notablement remodelat, continua avui habitat. El cos principal de l’edifici és una gran construcció de tres plantes distribuïda a banda i banda d’una torre quadrangular de cinc plantes.