Les fonts de Granollers

La diversitat de cursos d’aigua que baixen de les alçades circumdants fan que tot el terme de Sant Martí de Llémena sigui també privilegiat pel que fa a l’existència de nombrosíssimes fonts, i és potser a Granollers on són més destacables, afavorides també per la presència d’un sol d’origen volcànic. Des dels voltants de l’església i del castell es poden fer excursions a peu fins a la font dels Esquirols, a 1 km, o a la font dels Gelats, a 3 km cap a llevant.

Fora de Granollers, podem destacar la font del Joncar, que s’hi arriba travessant la Llémena des del pla de Sant Joan, i la Fontanella, la font del Rector i la de Món.