Masies de Granollers de Rocacorba

Entre les moltes masies de Granollers n’hi ha algunes que destaquen per la seva història o bé per les seves característiques arquitectòniques. La Sala, per exemple és d’origen medieval i estava fortificada; can Plana és del segle XVIII, però està documentada des de 1329, i també són dignes d’esment la Coromina, can Bosch Vell i Vilagran, entre d’altres.