Peradalta

Gran masia de tres plantes situada al sud del pla de Sant Joan vora la Llémena, que ha donat nom a un veïnat. L’edifici actual és fruit de successives ampliacions d’una construcció més antiga, que tenia una porta de mig punt amb grans dovelles i una finestra gòtica d’arc conopial amb decoracions amb relleu. Tot i les dates de 1600 i 1611 que hi ha inscrites en algunes llindes, el mas és clarament anterior (segles XV-XVI) i estava fortificat amb una torre quadrangular. Hi ha reformes més modernes, dels segles XVIII i XX. Davant la façana hi ha una era de grans dimensions.

Altres masos de Sant Martí.

Arreu de la parròquia de Sant Martí de Llémena hi trobem d’altres masos amb elements arquitectònics interessants o de gran antiguitat. Entre d’altres, podem esmentar can Tallada, can Verdaguer, can Serra, can Noguer, el mas Abellar, can Solà o can Mainegre, la majoria construïts entre els segles XVI i XVIII.