Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Sant Martí de Llémena fins a:

Població

Sant Esteve de Llémena

Sant Gregori

Girona

Olot

Barcelona

Distància

4,3 Km

13,7 Km

19,7 Km

33,2 Km

112,3 Km

Plànol de situació

Clicar la imatge per veure-la més gran (format JPG)
 Plànol de situació