COVID-19 : RESUM RESTRICCIONS A PARTIR DEL 30/10/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DE LES RESTRICCIONS VIGENTS A PARTIR DEL 30 D’OCTUBRE PER LA COVID-19

RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Durada prevista de 15 dies

 • Mobilitat

Confinament perimetral de tot Catalunya, excepte mobilitat essencial:

 • Assistència a serveis sanitaris i socials
 • Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals
 • Educació
 • Retorn al lloc de residència
 • Atenció de persones amb necessitats o vulnerables (gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables)
 • Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs
 • Actuacions davant dels òrgans públics, judicials o notarials
 • Renovació de permisos i documentació oficial, i altres tràmits administratius inajornables
 • Realització d’exàmens o proves oficials inajornables
 • Causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades Cap de setmana: confinament municipal. De divendres a les 06.00 h a dilluns a les
 • h, excepte mobilitat essencial abans indicada i:
  • Visita als cementiris el 31 d’octubre i l’1 de novembre dins la mateixa comarca
  • Activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs
  • Permisos i visites penitenciaris
  • Custòdia compartida

Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas)

 • Reunions i sortides del domicili (sense canvis al que és vigent ara)
 • Recomanació de limitar les sortides del domicili en la mesura del possible
 • Desplaçaments basats en les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”
 • Reunions de com a màxim 6 persones, excepte bombolles de convivència. La bombolla ampliada ha de ser el més estable
 • Prohibició de consumir aliments i begudes en les trobades o reunions en espais públics. S’afegeix l’excepció de les sortides
 • Treball
  • Obligació a les empreses de limitar la mobilitat laboral
  • Treball a distància – teletreball excepte que no sigui possible
  • Si no és possible el teletreball, flexibilitat horària per evitar hores punta
  • Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball
 • Transport públic: sense canvis
 • Serveis i comerç
  • Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari, excepte perruqueria per motius higiènics.
  • El comerç minorista d’alimentació i productes essencials i de primera necessitat (productes d’alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres veterinaris), inclosos els establiments en centres comercials, pot romandre obert.
  • Comerç minorista no d’alimentació ni essencial, obertura condicionada a:
  • que tinguin menys de 800 m2 i limitin l’aforament al 30% de la llicència
  • si tenen més de 800 m2, limitar la superfície a 800 m2 (i al 30% d’aforament adaptat proporcionalment a la superfície de 800 m2).
   • que tinguin menys de 800 m2 i limitin l’aforament al 30% de la llicència
   • si tenen més 800 m2, limitar la superfície a 800 m2 (i al 30% d’aforament adaptat proporcionalment a la superfície de 800 m2)
  • Centres comercials tancats. Poden obrir les botigues d’alimentació, productes essencials i de primera necessitat i qualsevol que tingui una superfície inferior a 800 m2 i accés directe des del carrer a la botiga i amb aforament limitat al 30%.
  • Es permet la venda per telèfon o internet amb recollida al local sempre que s’evitin aglomeracions a l’interior, i amb repartiment a domicili.
  • Mercats no sedentaris: aforament limitat al 30%.
   • Restauració (sense canvis): es manté la suspensió de l’obertura al públic dels serveis de restauració en tot tipus de locals i establiments. Els serveis de restauració es poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment. El repartiment a domicili s’allarga fins a les 23
   • Educació, infància i joventut
    • Es manté l’activitat presencial als centres docents i de l’ensenyament de règim especial.
    • Batxillerat i cicles formatius: reducció de l’assistència presencial. Desenvolupar totes aquelles activitats que es puguin de forma telemàtica.
    • Universitats: ensenyament a distància (sense canvis).
    • Suspensió de tot el lleure infantil i les extraescolars, excepte les que es fan mantenint estrictament el grup bombolla de l’aula o les activitats dins del centre en horari lectiu.
    • Esport
     • Tancament de tots els equipaments esportius, excepte els de tecnificació i lligues professionals
     • Suspensió de totes les competicions esportives, federades, etc., excepte les lligues nacionals i internacionals
    • Altres suspensions i tancaments
     • Suspensió de totes les activitats culturals, espectacles i d’oci
     • Fires comercials, convencions, congressos, festes majors
     • Parcs i fires d’atraccions
     • Establiments i equipaments de lleure infantil i d’activitats lúdiques
     • Activitats cíviques i comunitàries, excepte els serveis socials essencials
     • Joc, casinos i sales de bingo
    • Altres limitacions
     • Parcs i jardins públics i àrees de joc infantil, fins a les 20 h (sense canvis)
     • Arxius, museus, galeries d’art: activitats limitades al 33% de l’aforament (fins ara, no limitat)
     • Biblioteques: només per a préstec de documents reservats (fins ara, no limitat)
     • Cerimònies civils i religioses i culte: aforament limitat al 30% (fins ara, 50%)