Centres de culte

Església de Sant Pere de Llorà

  • Misses: 2n diumenge de mes a les 10:00 h

Església de Sant Martí de Llémena

  • Misses: 4t diumenge de mes a les 10:00 h

Església de Santa Maria de Granollers de Rocacorba

  • Misses: 5è diumenge de mes a les 10:00 h

Església de Santa Cecília de Les Serres

  • Misses: 1r diumenge de mes a les 9:00 h

Mossèn Enric Costa

  • Tel. 629 22 00 29