Centres de culte

Església de Sant Pere de Llorà

Misses: 2n diumenge de mes a les 10:00 h

 

Església de Sant Martí de Llémena

Misses: 4t diumenge de mes a les 10:00 h

 

Església de Santa Maria de Granollers de Rocacorba

Misses: 5è diumenge de mes a les 10:00 h

 

Església de Santa Cecília de Les Serres

Misses: 1er diumenge de mes a les 9:00 h

 

_____________________

Mossèn Enric Costa

Tel. 629 22 00 29