Serveis socials – att. primària

 • 1- Què són els serveis socials d’atenció primària?

  Els Serveis Bàsics d’Atenció Social són el primer punt d’accés al Sistema de Benestar Social de Catalunya i el més proper als ciutadans. Són un serveis que el Consorci de benestar Social Gironès-Salt posa al vostre abast amb la col·laboració directa de l’Ajuntament de St. Martí de Llémena.

  L’objectiu que tenen és vetllar pel benestar social de tots els veïns del municipi i afavorir la integració de les persones, les famílies i els grups socials, ajudar-los a analitzar, orientar i tractar el seu cas particular.

  Tenen un caràcter preventiu, educatiu i normalitzador, per tal d’evitar que les dificultats siguin irreversibles, per potenciar l’autonomia personal i també per afavorir la participació en la vida comunitària o en temes socials.

 • 2- Professionals que el formen

  Els Serveis Bàsics d’Atenció Social a Sant Martí de Llémena estan configurats per un equip de professionals tècnics que treballa conjuntament per tal de garantir-vos un servei complet i de qualitat. Aquest equip està format per:

  • Un/a treballador/a social
  • Un/a educador/a social

  Com a professionals estan a la vostra disposició per informar-vos i assessorar-vos en les qüestions socials que us afectin. En algunes ocasions, a més, també reben el suport d’altres professionals per a situacions més específiques com són el treballador familiar, l’assessor legal…

 • 3- Serveis que ofereix

  L’equip de Serveis Bàsics d’Atenció Social, pel fet de ser aquest primer graó cap al Sistema de Benestar Social Català, ofereix un ventall ampli de serveis:

  Informació i tramitació de prestacions

  • Pensions no contributives, de jubilació, invalidesa,etc
  • Ajuts de suport a la família amb fills de 0-3 anys
  • Ajuts de suport a famílies nombroses amb fills de fins a 6 anys
  • Beques de menjador escolar
  • Ajuts d’urgència social
  • Ajuts a persones amb disminucions
  • Informació sobre viatges IMSERSO, termalisme social, noces d’or…

  Orientació cap a recursos propis o externs

  • Serveis d’atenció domiciliària i teleassistència
  • Accés a residències geriàtriques i altres recursos socials per a gent gran
  • Programa “Viure en família” per a famílies amb persones amb dependència
  • Accés a serveis especialitzats d’infància i adolescència

  Integració en el món laboral

  • Accés al programa de renda mínima d’inserció social
  • Orientació per a la formació ocupacional i inserció laboral
  • Assessorament en la recerca de la 1a feina
  • Accés a recursos laborals-ocupacionals per a persones amb disminució

  Orientació educativa per a famílies i els seus fills

  • Assessorament sobre recursos formatius
  • Mediació en conflictes familiars

  Col·laboració per donar tractament a situacions personals i familiars complexes

  • Suport, seguiment i acompanyament
  • Accés a tractaments individualitzats o a projectes comunitaris

  Suport tècnic a entitats, grups, associacions i projectes locals

  • Col·laboració en una acció preventiva i en la detecció de situacions de risc social en l’àmbit local
 • 4- Com accedir-hi

  Qualsevol veí del municipi de Sant Martí de Llémena pot accedir al servei concertant cita prèvia al telèfon 972 201 962.

  Allà us facilitaran poder concertar hora per a una entrevista a les oficines de l’Ajuntament amb els professionals de l’equip.

  Per a qualsevol altra qüestió podeu demanar més informació a l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena (972 443 034) o al Consorci de Benestar Social Gironès – Salt (972 201 962).