1- què són els serveis socials d’atenció primària?

Els Serveis Bàsics d’Atenció Social són el primer punt d’accés al Sistema de Benestar Social de Catalunya i el més proper als ciutadans. Són un serveis que el Consorci de benestar Social Gironès-Salt posa al vostre abast amb la col·laboració directa de l’Ajuntament de St. Martí de Llémena.

L’objectiu que tenen és vetllar pel benestar social de tots els veïns del municipi i afavorir la integració de les persones, les famílies i els grups socials, ajudar-los a analitzar, orientar i tractar el seu cas particular.

Tenen un caràcter preventiu, educatiu i normalitzador, per tal d’evitar que les dificultats siguin irreversibles, per potenciar l’autonomia personal i també per afavorir la participació en la vida comunitària o en temes socials.