2- professionals que el formen

Els Serveis Bàsics d’Atenció Social a Sant Martí de Llémena estan configurats per un equip de professionals tècnics que treballa conjuntament per tal de garantir-vos un servei complet i de qualitat. Aquest equip està format per:

– Un/a treballador/a social

– Un/a educador/a social

Com a professionals estan a la vostra disposició per informar-vos i assessorar-vos en les qüestions socials que us afectin. En algunes ocasions, a més, també reben el suport d’altres professionals per a situacions més específiques com són el treballador familiar, l’assessor legal, …