Informació / Exposició pública

En aquest apartat podeu consultar els anuncis i bans per a general coneixement, així com els projectes i expedients que es troben en el tràmit d’exposició pública.