Jutjat de Pau – Registre Civil

 • Jutjat de Pau

  La sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 13 d’octubre de 2020, va nomenar Jutgessa de Pau titular de Sant Martí de Llémena a la senyora Pilar Martí Serra i en data 28 de novembre de 2023 va nomenar Jutge de Pau substitut al senyor Joan Puig Massa.

  Existeix i soms membres de l’Agrupació de Secretaries número 36, formada pels municipis de Sant Gregori, Bescanó, Aiguaviva, Vilablareix i Fornells de la Selva. Formant així una secretaria judicial única amb seu a l’Ajuntament de Sant Gregori i gestionada per la Secretària judicial senyora Jessica Bartrina Blesa, Secretària de l’agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau núm. 36.

 • Registre Civil

  Els serveis més habituals que es realitzen des del Registre Civil són els següents:

  Inscripció de Naixements:

  Les inscripcions de naixement constitueixen la Secció I del Registre Civil.

  Per a la formalització de la inscripció d’un naixement, cal aportar els papers de l’hospital (qüestionari amb les dades del nadó, dels pares i de la llevadora) i el full tal com no s’ha inscrit en cap registre. Si ja es disposa de llibre de família, cal aportar-lo per a la inscripció. En cas contrari se n’expedirà un de nou. En cas que els pares siguin solters, caldrà la signatura d’ambdós, tant en la declaració de naixement, com la signatura al llibre del Registre Civil corresponent.

  Inscripció de Matrimonis:

  Les inscripcions de casament constitueixen la Secció II del Registre Civil.

  Un cop rebuda l’acta de matrimoni canònic o civil, aquesta s’inscriu a la secció corresponent i s’expedeix, si s’escau el llibre de família.

  Per a la celebració del casament civil cal presentar personalment una sèrie de documentació, la qual iniciarà l’expedient, i un cop tramitat, aprovat per la Fiscalia de Girona i autoritzat pel Jutge de Pau, es podrà procedir a convenir data i hora per a la celebració de l’acte.

  Inscripció de Defuncions:

  Les inscripcions de defunció constitueixen la Secció III del Registre Civil.

  S’inscriuen en el tom corresponent aquelles defuncions que tinguin lloc en el mateix domicili del municipi de Sant Martí de Llémena. Les defuncions a l’hospital o fora el municipi no s’inscriuran en el Registre Civil de Sant Martí de Llémena.

  Emissió de certificats d’Inscripcions:

  S’emeten prèvia sol·licitud certificats literals, en extracte, per a l’obtenció del DNI, passaport, etc..

  Els horaris del Registre Civil són els mateixos que els de l’Ajuntament.

  Encarregada del Registre Civil: Maria Roca i Quer