Edictes

Exercici: 2024 Bop: 84-0 Edicte: 3517 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació definitiva del Projecte d'adequació del local social "Els Estudis"
Exercici: 2024 Bop: 75-0 Edicte: 3095 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Nomenament de funcionari
Exercici: 2024 Bop: 70-0 Edicte: 3004 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Extracte de la resolució de l'Ajuntament de Sant Martí de Llémena de 27 de març de 2024, de convocatòria de subvencions a entitats i associacions 2024 (Convocatòria BDNS 753103)
Exercici: 2024 Bop: 65-0 Edicte: 2565 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Procés selectiu per a la provisió mitjançant concurs oposició lliure d'una plaça d'arquitecte/a tècnic/a, enquadrat/da en el grup A2
Exercici: 2024 Bop: 64-0 Edicte: 2481 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Contractació urgent de monitor de lleure (Exp. X2024000172)
Exercici: 2024 Bop: 61-0 Edicte: 2295 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Informació pública del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2024 Bop: 61-0 Edicte: 2294 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació de la Instrucció de funcionament del sistema intern d'informació de l'Ajuntament de Sant Martí de Llémena
Exercici: 2024 Bop: 60-0 Edicte: 2260 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació inicial de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 12 de Reglamentació general dels preus públics municipals
Exercici: 2024 Bop: 46-0 Edicte: 1660 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió de subvencions a associacions i entitats de Sant Martí de Llémena
Exercici: 2024 Bop: 46-0 Edicte: 1631 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Exposició pública del projecte d'adequació del local social "Els Estudis"