Edictes

Exercici: 2023 Bop: 234-0 Edicte: 10253 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Cartipàs municipal 2023-2027 de l'Ajuntament de Sant Martí de Llémena
Exercici: 2023 Bop: 234-0 Edicte: 10247 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora núm. 16, del Reglament de la Revista Municipal 'Banya de Boc'
Exercici: 2023 Bop: 215-0 Edicte: 9304 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació inicial de diverses memòries valorades i projectes
Exercici: 2023 Bop: 215-0 Edicte: 9303 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits MC05/2023
Exercici: 2023 Bop: 215-0 Edicte: 9301 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 213-0 Edicte: 9302 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals i reguladores per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 206-0 Edicte: 8758 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Bases reguladores del procés selectiu per a la provisió definitiva mitjançant oposició lliure d'una plaça de tècnic/a d'administració general, enquadrat/da en el grup A1
Exercici: 2023 Bop: 189-0 Edicte: 8071 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Convocatòria pública per a l'elecció del jutge/jutgessa de pau substitut/a
Exercici: 2023 Bop: 179-0 Edicte: 7767 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits MC04/2023
Exercici: 2023 Bop: 161-0 Edicte: 7171 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022