Gestió econòmica

En aquest apartat es detallen els diferents continguts referents a la Gestió dels recursos econòmics de l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena.

  • El Pressupost municipal de l’any vigent i anteriors
  • L’Execució trimestral del pressupost
  • Les Modificacions pressupostàries
  • Període de pagament a proveïdors
  • L’Inventari general de patrimoni
  • La relació de convenis de col·laboració
  • Les subvencions atorgades
  • Les aportacions-subvencions concedides