Ordenances reguladores

Per veure les ordenances cliqueu damunt de cada títol:

O.R. 1           Policia, bon govern i de circulació

O.R. 2           Llicències i com.prèvies d’obres, 1a ocupació,parcel·lació,segregació i divisió horitzontal

O.R. 3           Soroll i vibracions

O.R. 4           Aplicació dejeccions ramaderes, fangs de depuració i fertilitzants químics als camps

O.R. 5           Control i tinença d’animals

O.R. 6           Conservació i neteja de solars i parcel·les

O.R. 7           Funcionament de les activitats del Cau de la Vall i del Pavelló

O.R. 8           Requisits formals en el procés d’empadronament

O.R. 9           Ús de la deixalleria

O.R. 10         Protecció de dades de caràcter personal

O.R. 11         Règim de comunicació prèvia activitats Annex III i innòcues Llei 20/2009

O.R. 12         Gestió de runes i residus de la construcció

O.R. 13         Reguladora d’aparells simuladors de detonacions d’armes de foc

O.R. 14         Reguladora del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua potable

O.R. 15         Reglament especial d’honors i distincions

O.R. 16         Reglament de la Revista municipal ‘Banya de Boc’

O.R. 17         Administració electrònica

O.R. 18         Codi ètic i de bon govern

O.R. 19         Funcionament projecte Llegim a la Llémena

O.R. 20         Reglament Cementiris

O.R. 21         Reglament d’ús dels locals municipals

O.R. 22         Prestació del Servei de Recollida de la Poda

O.R. 23         Mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera

O.R. 24         General de Subvencions