Pressupost participatiu 2024

L’Ajuntament de Sant Martí de Llémena ha consignat una partida d’inversions amb un import total de 10.000 euros en el Pressupost Municipal de l’exercici 2024 per tal que els veïns i veïnes del municipi puguin presentar propostes de projectes a executar amb aquesta dotació pressupostària que creguin que siguin necessaris i puguin contribuir a la millora del nostre municipi.

Qui pot participar?
Totes les persones majors d’edat i entitats del municipi poden presentar idees de projectes. Cal presentar-lo amb el model de fitxa o formulari establert.

Termini de presentació de projectes : des de l’1 de febrer 2024 i fins l’1 de març de 2024
Es pot presentar de forma telemàtica a través de la web oficial de l’ajuntament amb el tràmit de ‘Instància genèrica’ adjuntant la fitxa del projecte en format PDF o presencialment a l’Ajuntament de Sant Marti de Llémena (acompanyant els annexes necessaris).

Quin tipus de projectes es poden presentar?
Quan es fa referència a projectes, es tracta d’idees de projectes, tanmateix es valorarà que tinguin un mínim d’estructura, esbòs de disseny o model, han d’estar suficientment argumentats (necessitat, millora, etc…) i han de mantenir una viabilitat econòmica en base a l’import que l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena hi destina. 
Els projectes han de ser inversions en equipaments municipals, espais públics o serveis, amb la voluntat que siguin accions que perdurin en el temps i que aportin una millora als usuaris i a la població en general.

Valoració dels projectes presentats
Una comissió de participació ciutadana de l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena avaluarà els projectes presentats i establirà quins passen a la fase de votació.
La comissió estarà formada per l’alcaldessa, representants de cada grup polític municipal, el secretari i el personal tècnic municipal que es designi en funció dels projectes presentats.

L’avaluació dels projectes es realitzarà des del 4 de març fins el 5 d’abril de 2024.

Posteriorment es donaran a conèixer les propostes que passen a la fase de votació.

Fase de votació
Des del 8 fins el 30 d’abril de 2024 s’establirà el procés de votació dels projectes que han passat la fase d’avaluació.

Totes les persones majors de 14 anys empadronades al municipi podran votar dos projectes com a màxim.

Resultats
Els resultats es faran públics durant el mes de maig 2024


PAS 04 – FASE DE VOTACIÓ CIUTADANA – DEL 8 AL 30 D’ABRIL DE 2024

Una vegada escollits els projectes que entren a la fase de votació, heu de votar els vostres projectes preferits entrant al següents enllaç:

Votació pressupostos participatius