Responsable de premsa

L’Alcaldessa M. DOLORS ARNAU i AUGUET és la responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació.

alcaldia@smartillemena.cat

Cites: Hores concertades. Trucar al 972 44 30 34