I CONCURS D’INSTAGRAM PER A L’EQUITAT DE GÈNERE – SIAD GIRONÈS-SALT

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona (8 de març), enguany el Servei d’Informació i Atenció a les Dones Gironès-Salt del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt ha organitzat, juntament amb l’Àrea d’Integració i Convivència de l’Ajuntament de Salt, el 1er Concurs d’Instagram per a l’equitat de gènere. L’objectiu del Concurs és reflexionar a través […]

Verificació de documents mitjançant Codi Segur de Verificació (CSV)

Aquest servei permet contrastar l’autenticitat de còpies autèntiques en paper de documents administratius electrònics generats per l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena. El codi segur de verificació (CSV) és un codi que es troba a la capçalera de cada document i és una referència unívoca que permet accedir al mateix document en format electrònic per […]

Ajuntaments pel dret a decidir.

    El passat dissabte 4 d’octubre en un acte celebrat al Palau de la Generalitat, els alcaldes dels ajuntaments catalans que han aprovat la moció en defensa del dret a decidir proposada per l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM) en van fer el lliurament formal al president […]

1 14 15 16