Revisió ITV vehicles agrícoles i ciclomotors de 49 cm3

Us informem que la Unitat Mòbil de Preven Control efectuarà les revisions ITV als vehicles agrícoles (tractors i remolcs) el dia 9 de juny de 2022 a l’Avinguda de l’Església de Llorà, de 14:00h a 16:00h.

La inspecció tècnica periòdica es fa d’acord a la següent freqüència:

Fins a 8 anys: Exempt

De 8 a 16 anys: Biennal

De més de 16 anys: Anual

 

També podrà efectuar la inspecció periòdica obligatòria als ciclomotors de 49 cm3.

La inspecció tècnica periòdica es fa d’acord a la següent freqüència:

Fins a 3 anys: Exempt

De més de 3 anys: Biennal

 

I recordeu que cal RESERVAR HORA a través del web www.citaprevia.cat o bé al telèfon 972 49 29 12