e-Fact (Facturació electrònica)

Els proveïdors de l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena, a partir del 15 de gener de 2015 han de lliurar les factures al registre municipal en format electrònic a través de l’aplicació e-FACT.

Per tal de poder realizar una transició gradual cap a la factura electrònica, l’Ajuntament ha exclòs les factures d’import inferior a 5.000,00 € (IVA inclòs) de l’obligació de format electrònic.

Camp identificador (DIR3) per a l’enviament de les factures:
CODI: L01171729

Clicant al següent enllaç, podeu accedir a la bústia d’enviament de factures electròniques de l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena :

Bústia Factures electròniques