Calendari del contribuent

IBI URBANA

IBI RÚSTICA

ITVM

CLAVEGUERAM

CEMENTIRIS

ESCOMBRARIES

PREVENCIÓ INCENDIS

IAE    

15 D’ABRIL AL 15 DE JUNY

15 D’ABRIL AL 15 DE JUNY

15 DE MARÇ AL 15 DE MAIG

15 D’ABRIL AL 15 DE JUNY

1 DE SETEMBRE AL 31 D’OCTUBRE

15 D’ABRIL AL 15 DE JUNY

1 DE SETEMBRE AL 31 D’OCTUBRE

1 DE SETEMBRE AL 31 D’OCTUBRE

* S’inclouran totes les exaccions periòdiques tributàries i no tributàries

* Així mateix us informem que, tots aquells contribuents que facin ús de la domiciliació bancària, tindran fraccionat el pagament dels rebuts d’import superior a 90 €.

Fraccions:

50% el mes de maig

50% el mes d’octubre

(Els rebuts dels padrons que es cobren el mes de setembre no es fraccionaran)