Sistemes de pagament

Mitjans de pagament

Per fer el pagament es podrà utilitzar qualsevol mitjà dels que tot seguit s’assenyalen, malgrat recomanem la domiciliació bancària per a una millor gestió recaptadora i alhora un millor servei als contribuents:

a) Diners de curs legal.

b) Xec enregistrat o xec bancari.

c) Transferència bancària o de caixa d’estalvis.

d) Autorització de càrrec en compte corrent o llibreta d’estalvis, mitjançant domiciliació bancària.

e) Gir postal.

f) Pagament a través d’entitats financeres col·laboradores.

g) Qualsevol altre mitjà de pagament que sigui habitual en el tràfic mercantil,legalment acceptat.