Planejament urbanístic municipal

En aquest apartat podeu consultar els diferents instruments urbanístics del municipi.

Consulteu al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC) el llistat complet dels expedients vigents del municipi: