Oficina de transició energètica

El Consell Comarcal del Gironès ha ampliat el catàleg de serveis del pla de serveis d’assistència i cooperació tècnica en matèria de gestió energètica als municipis de la comarca del Gironès, amb la inclusió de la prestació del servei de transició energètica a través de l’Oficina de transició energètica.L’objecte d’aquest servei és oferir assessorament i suport tècnic a través de l’Oficina de Transició Energètica en projectes d’energies renovables i mobilitat sostenible, tant a ciutadans, activitats econòmiques com a administracions públiques Així mateix, l’Oficina de Transició Energètica impulsarà a la comarca les accions definides en el Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya.