Foment relleu generacional de negocis d’artesania alimentària

Dins del programa d’Estratègia Alimentària de Catalunya el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya presenta una nova línia d’ajuts per fomentar la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català.

Més informació