COMUNICACIONS DE CREMA. INICI 16 OCTUBRE

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha comunicat l’inici de la campanya de comunicació d’activitats de crema de restes vegetals, des del 16 d’octubre de 2023 fins el 14 de març de 2024.

S’habilita el tràmit electrònic per a la ciutadania perquè no s’hagi de desplaçar per a tramitar les seves comunicacions de crema individuals a través de Tràmits.gencat.cat , amb tot, qui ho desitgi podrà seguir adreçant-se a l’Ajuntament per a presentar les seves comunicacions, com sempre.

La normativa de mesures de prevenció d’incendis forestals (art. 1) estableix que totes les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya, definits a l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya i en la franja de 500 metres que els envolta durant el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març, ho hauran de comunicar prèviament.

La normativa estatal publicada l’any 2022 imposa noves restriccions a l’activitat de les cremes de restes vegetals. La Llei de residus i sòls contaminats  limita qui pot fer cremes de restes agrícoles. Només les poden fer les petites o microexplotacions agràries (les que no ho siguin han de tractar les restes vegetals com a residus). Per altra banda, la nova normativa estableix la prohibició de fer qualsevol crema quan sigui previst en el mapa diari de perill d’incendi forestal, amb nivells de perill molt alt o extrem.

Els destinataris d’aquest servei, segons la tipologia de la crema són:

  • Petites i microexplotacions agràries que vulguin realitzar una crema de restes vegetals.
  • Particulars i empreses que vulguin realitzar un foc d’esbarjo.