EXCEPCIONALITAT PER SEQUERA

El municipi de Sant Martí de Llémena es troba actualment en l’escenari d’EXCEPCIONALITAT per sequera.

L’escenari d’excepcionalitat es produeix quan les reserves dels embassaments se situen per sota del 25% (aquest percentatge és orientatiu i les mesures es defineixen en funció del volum emmagatzemat en hm3), quan els nivells dels aqüífers estan baixos o bé per una baixa pluviometria acumulada durant un període llarg. Aquest estat de sequera es defineix amb el color taronja i ve representat per un sèmafor taronja. En aquests casos existeixen una sèrie de mesures i restriccions a diferents nivells que es poden consultar en aquesta pàgina.

Les restriccions detallades dels usos urbans les podeu trobar en aquest pòster.