Participació ciutadana

Els processos de participació ciutadana són actuacions institucionalitzades, delimitades en el temps, destinades a facilitar i promoure la intervenció de la ciutadania en la definició i planificació de les polítiques públiques locals.

Tenen per objecte garantir el debat i la deliberació entre la ciutadania i les institucions públiques per recollir l’opinió de la ciutadania respecte a una actuació pública concreta en les fases de proposta, decisió, implementació o avaluació.

Hi poden prendre part les persones físiques majors d’edat i les entitats del municipi. 

Aquí trobareu els processos oberts actualment: